Актуално

Бюджет 2013

Изтегли бюджет 2013 в Power Point формат: Бюджет2013

НАЧАЛНО БАЗОВО УЧИЛИЩЕ “МИХАИЛ ЛЪКАТНИК” БУРГАС

Бургас 8010, ж.к. “Славейков”, тел. директор: 056 58 87 99, пом. директор: 056 58 87 95, канцелария: 056 58 88 00,факс: 056 58 87 99,

e-mail: lakatnik@lakatnik.org , www.lakatnik.org

Изх.№ 459/ 26.01.2012 г. ДО УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА НБУ „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК“ БУРГАС

ПОКАНА

от Веселина Иванова Въжарова,

директор на НБУ “Михаил Лъкатник”

гр.Бургас, общ.Бургас, обл. Бургас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ

Уведомявам Ви, че в НБУ “Михаил Лъкатник” – Бургас на 12.03.2012 г. от 18.00 ч. в кабинета по музика ще се състои публичното представяне на касовото изпълнение на бюджет 2011 и проектното разпределение на средствата от бюджет 2012. С цел прозрачност каним родителската общност и всички заинтересовани да присъстват.

Веселина Въжарова

/Директор/