Прием в първи клас за учебна 2019/2020 година

 

 

За учебната 2019/2020 г. предлагаме:

 

1. Целодневна организация /занималня/ за всяка паралелка от първи до четвърти клас.

2. Обезпечено столово хранене в обновена столова – топла закуска и обяд в сградата на училището.

3. Безплатна закуска, плод и мляко за всеки ученик от  I до IV  клас.

4. Безплатни занимания по изкуства, музикални инструменти, информационни технологии, шахмат, тенис, футбол, хореография, мажоретки.

5. Изучаване на чужди езици – английски език, немски език и руски език.

6. Безплатни консултации с училищен психолог и училищен логопед.

7. Организация на училища сред природата с цел развитие на здравното и екологично образование на учениците.

8. Работа по международни проекти, осигуряващи пътуване на ученици в чужбина.

Анкетна карта за проучване мненията на родителите за прием в първи клас за учебната 2019/2020г.

График за провеждане на консултации с родителите от специалисти в училище и училищния психолог:

29.01.2019г. /вторник/

26.02.2019г. /вторник/

26.03.2019г. /вторник/

2304.2019г. /вторник/

от 18:00 часа в училището