Аз съм българче 2018г.

СТАТУТ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

РЕЗУЛТАТИ 1 клас

РЕЗУЛТАТИ 2 клас

РЕЗУЛТАТИ 3 клас

РЕЗУЛТАТИ 4 клас

Участниците в първи етап се класират на следващия етап, ако са постигнали 80% от максималния брой точки.

Първи клас – 16 – 20 точки

Втори клас – 24 – 30 точки

Трети клас – 32 – 40 точки

Четвърти клас – 24 – 30 точки

Темите за втори етап ще бъдат изпратени по електронната поща на всички училища.