За нас

Ръководство

Снежка Височкова – Директор на НБУ „Михаил Лъкатник“

Петя Йорданова – Зам.директор по учебната дейност

Светла Терзиева-Сариева – Зам.директор по учебната дейност

Канцелария

Недялка Господинова – Домакин

Кремена Димитрова – ЗАТС

инж. Иван Николов – Системен администратор

 

Методическо обединение 1 клас

Председател: Красимира Скуджова – Класен ръководител на 1А клас

Добринка Андреева – Иванова – Класен ръководител на 1Б клас

Таня Атанасова – Класен ръководител на 1В клас

Татяна Спасова – Класен ръководител на 1Г клас

Стела Богданова – Класен ръководител на 1Д клас

Методическо обединение 2 клас

Председател: Румяна Прокопова – Класен ръководител на 2Г клас

Калояна Димитрова – Класен ръководител на 2А клас

Румяна Костова – Класен ръководител на 2Б клас

Валентина Димитрова – Класен ръководител на 2В клас

Дарина Господинова – Класен ръководител на 2Д клас

Методическо обединение 3 клас

Председател: Павлина Гегова – Класен ръководител на 3Д клас

Радка Маргаритова – Класен ръководител на 3А клас

Пенка Михова – Класен ръководител на 3Б клас

Виолета Янчева – Класен ръководител на 3В клас

Мария Димитрова – Класен ръководител на 3Г клас

Методическо обединение 4 клас

Председател: Росица Колева – класен ръководител на 4В клас

Искра Пеева – Класен ръководител на 4А клас

Виолета Костиева – Класен ръководител на 4Б клас

Янка Маврова – Класен ръководител на 4Г клас

Керанка Колева – Класен ръководител на 4Д клас

Учители

Мариана Николова – учител ПГ „Звездичка“

Ваня Налбантова

Владимир Спасов

Диана Тончева

Женя Лалчева

Русимир Пенев

Елена Иванова

Миглена Кузманова

Виктория Велева

Веселина Иванова

Аделина Димитрова

Деница Савова

Дафинка Тигърова

Юлия Ангелова

Теодора Христова

Павлета Петрова

Христина Карабелова

Мария Апостолова

Дияна Андонова

Димона Георгиева

Теодора Спасова

Кирил Колев

Петър Христов

Диляна Господинова

Мануела Згурафова

Силва Дочева

Ганка Стефанова

Мария Аврамова

Ресурсни учители, психолози, логопеди и медицинско лице

Златина Симеонова – ресурсен учител
Ивелина Георгиева – ресурсен учител
Гергана Куртева – психолог
Мария Колева – логопед
Мария Маврова – логопед