За нас

Ръководство

Веселина Въжарова – Директор на НБУ "Михаил Лъкатник"

Петя Йорданова – Зам.директор по учебната дейност

Светла Терзиева-Сариева – Зам.директор по учебната дейност

Канцелария

Недялка Господинова – Домакин

Кремена Димитрова – ЗАТС

инж. Иван Николов – Системен администратор

 

Методическо обединение 1 клас

Председател: Радка Маргаритова – класен ръководител на 1А клас

Недка Стойчева – Класен ръководител на 1Б клас

Виолета Янчева – Класен ръководител на 1В клас

Мария Димитрова – Класен ръководител на 1Г клас

Павлина Гегова – Класен ръководител на 1Д клас

Методическо обединение 2 клас

Председател: Росица Колева – класен ръководител на 2В клас

Искра Пеева – Класен ръководител на 2А клас

Виолета Костиева – Класен ръководител на 2Б клас

Янка Маврова – Класен ръководител на 2Г клас

Керанка Колева – Класен ръководител на 2Д клас

Методическо обединение 3 клас

Председател: Таня Атанасова – класен ръководител на 3В клас

 

Татяна Спасова – Класен ръководител на 3А клас

Добринка Андреева – Иванова – Класен ръководител на 3Б клас

Красимира Скуджова – Класен ръководител на 3Г клас

 

Методическо обединение 4 клас

Председател: Румяна Костова – Класен ръководител на 4Г клас

 

Валентина Димитрова – Класен ръководител на 4А клас

Юлия Ангелова – Класен ръководител на 4Б клас

Румяна Прокопова – Класен ръководител на 4В клас

 

Учители

Мариана Николова – учител ПГ“Звездичка“

Ваня Налбантова – учител ПГ“Звънче“

Владимир Спасов

Диана Тончева

Женя Лалчева

Русимир Пенев

Елена Иванова

Йонка Милева

Пенка Михова

Веселина Иванова

Калояна Димитрова

Стела Богданова

Дафинка Тигърова

Дарина Господинова

Теодора Христова

Павлета Петрова

Христина Карабелова

Мария Апостолова

Дияна Андонова

Димона Георгиева

Теодора Спасова

Кирил Колев

Петър Христов

Диляна Йовчева

Ресурсни учители, психолози, логопеди и медицинско лице

Силвия Германова – ресурсен учител
Гергана Куртева – психолог
Мария Колева – логопед
 
Мария Маврова – училищен логопед
Марийка Тотева – медицинско лице