СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ НАЧАЛНО БАЗОВО УЧИЛИЩЕ МИХАИЛ ЛЪКАТНИК” – БУРГАС 

Съвет на настоятелите

1. Мария Иванова – председател

2. Марина Стоева – заместник-председател

3. Недялка Господинова – касиер

4. Петя Йорданова

5. Румяна Прокопова

6. Стефан Железчев

7. Станислав Танев

8. Мариета Боева

9. Красимира Якимова

Контакти:

0878 883815 – Председател

056/588800 – Касиер

 

ФИНАНСИ

Финансов отчет – 2016г.