Аз съм българче 2017г.

СТАТУТ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

РЕЗУЛТАТИ 1 клас

РЕЗУЛТАТИ 2 клас

РЕЗУЛТАТИ 3 клас

РЕЗУЛТАТИ 4 клас

Участниците в първи етап се класират на следващия етап, ако са постигнали 80% от максималния брой точки.

Първи клас – 16 – 20 точки

Втори клас – 24 – 30 точки

Трети клас – 24 – 30 точки

Четвърти клас – 24 – 30 точки

ПРОТОКОЛ – Български език и литература – наградени

ПРОТОКОЛ – Информационни технологии – наградени

ПРОТОКОЛ – Музика – наградени

ПРОТОКОЛ – Изобразително изкуство – наградени