Профил на купувача

Възложител: НБУ „Михаил Лъкатник“
АОП номер: Няма
Процедура: Процедура на договаряне с обявление
Описание: Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”
Дата на публикуване: 01.04.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти: 08.04.2019 г., до 15:30 ч.
Документи:

Обявление

Възложител: НБУ „Михаил Лъкатник“
АОП номер: 9050409
Процедура: Публична покана
Описание: Доставка на подкрепителна закуска за учениците от подготвителна група и I-IV клас в НБУ „Михаил Лъкатник“
Дата на публикуване: 15.02.2016 г.
Краен срок за подаване на оферти: 26.02.2016 г., до 16:00 ч.
Документи:

Решение откриване и списък

Указание и изисквания

Декларации и приложения

Възложител: НБУ „Михаил Лъкатник“
АОП номер: 9039867
Процедура: Публична покана
Описание: Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година за нуждите на НБУ ”Михаил Лъкатник” – гр. Бургас, по обособени позиции
Дата на публикуване: 18.03.2015 г.
Краен срок за подаване на оферти: 25.03.2015 г., до 14:00 ч.
Документи:

Решение откриване и списък

Приложение

Възложител: НБУ "Михаил Лъкатник"
АОП номер: 9039352
Процедура: Публична покана
Описание: Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”
Дата на публикуване: 27.02.2015 г.
Краен срок за подаване на оферти: 12.03.2015 г., до 12:00 ч.
Документи:

Решение откриване

Указание и изисквания

Приложение

Приложение №12