Клавирен конкурс 2014г.

Начално базово училище “Михаил Лъкатник”-Бургас

 

Съорганизатори:

Областна администрация Бургас

Министерство на образованието и науката

Регионален инспекторат по образованието-Бургас

Община Бургас

Училищно настоятелство към НБУ “М.Лъкатник”-Бургас

 

ОРГАНИЗИРАТ

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

 

за изпълнители на клавирни творби от

Български композитори “Бъдещето на България”,

посветен на 24 май-Ден на славянската писменост и

българска просвета и култура.

 

СТАТУТ

 

Мисия на конкурса: Форум за изява на млади дарования и техните преподаватели – музикални педагози. Обогатяване на музикалната култура на талантливите изпълнители на клавирни творби чрез докосване до българското музикално изкуство.

 

І. Организация на конкурса и право на участие:

  1. Конкурсът ще се проведе 17.05.2014 г. /събота/ от 10.00 часа в залата на Областна администрация  Бургас, бул.”Христо Ботев”.
  2. Право на участие: изпълнители на не повече от 11 навършени години от школи по изкуствата /без детските музикални школи към музикалните училища/, Общински детски комплекс, музикални паралелки от масови училища.
  3. Участниците са разределени в 6 групи:

I група-Детски градини и ПДГ

II група – I клас

III група- II клас

IV група –III клас

V група-IV клас

VI група-клавирни дуа

Ред на явяване по азбучен ред.

 

ІІ. Изисквания към изпълнителите:

Конкусната програма включва 2 музикални пиеси от български автори

времетраене до 5 минути

 

 

ІІІ. Жури и награден фонд:

Съставът на журито включва видни професионални музиканти и общественици.

Специално детско жури, присъжда своя награда във всяка възрастова група.

Във всяка възрастова група се присъждат специална, първа, втора, трета и поощрителни награди.

Всички участници получават сертификат за участие.

Специални награди пръсъждат и:

-Ротари клуб “Приморие”-Бургас

Ротаракт клуб “Бургас-Пиргос”

-Училищно настоятелство към НБУ “М.Лъкатник”

-Музикалните педагози на НБУ “М.Лъкатник”

 

Връчване на наградите: 1 час след приключването на конкурсната програма.

 

ІV. Такса правоучастие и необходими документи:

Такса правоучастие: 15 лв. за всеки участник

Необходимо е да изпратите:

1.Заявка по образец. Краен срок на заявки за участие: 30.04.2014г.

2.Служебна бележка от училище, удостоверяваща класа на участника.

3.Квитанция за внесена такса правоучастие.

ЗАЯВКА <–– кликнете, за да получите

Заявките за участие изпращайте на електронен адрес на училището: lakatnik@lakatnik.org

Таксата за правоучастие от 15 лв. се внася по банкова сметка:

Училищно настоятелство към НБУ”М.Лъкатник”- Бургас

IBAN:BG38BFTB76301063914812 Булбанк АД-клон Бургас

 

Конкурсът ще се проведе в рамките на един ден.

Организаторите не поемат ангажименти за пътни и нощувки на участници и преподаватели.

Внесена такса правоучастие на неявили се участници не се връща.

Акустична репетиция ще се проведе на 16 .05.2014 от 17.00 часа в залата на Областна управа.

 

За допълнителна информация:

Тел/факс директор: 58 87 99

пом.директор: 58 87 95

канцелария: 58 88 00

email: lakatnik@lakatnik.org

 

Очакваме Ви и Ви пожелаваме успех!

От ръководството на училището.