23 ян. 2019

Важно съобщение до родителите

няма коментари

ОГРАНИЧАВА СЕ ДОСТЪПЪТ НА РОДИТЕЛИТЕ В СГРАДАТА НА НБУ „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК“ С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГРИПА.

РОДИТЕЛИТЕ ПОСРЕЩАТ УЧЕНИЦИТЕ НА ВХОДА НА УЧИЛИЩЕТО.

В УЧИЛИЩЕ НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ БОЛНИ ДЕЦА.

                                          ОТ РЪКОВОДСТВОТО

[top]