23 мар. 2018

Часът на Земята 2018

няма коментари

Тази година Часът на Земята е на 24 март от 20.30ч. Инициативата цели опазването на природата и предприемане на конкретни действия за намаляване на парниковите газове, причинени от замърсяването, една от причините , за които е производството на електрическа енергия он ТЕЦ и АЕЦ. Затова призивът е да се опитаме да не използваме електоенергия поне за половин час. Надсловът е "Свържи се с природата!"

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА

[top]