13 дек. 2016

Проведено заседание на Обществен съвет на 05.12.2016г.

няма коментари

На 05.12.2016г. се проведе второто заседание на Обществен съвет в НБУ "Михаил Лъкатник" за приемане на Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към НБУ "Михаил Лъкатник".

 

Протокол №2/05.12.2016

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към НБУ "Михаил Лъкатник"

[top]