26 ное. 2016

Обществен съвет при НБУ „Михаил Лъкатник“

няма коментари

На 24.11.2016 г. се състоя учредително заседание за родители от класовите общности в НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас за избор на Обществен съвет на училището. За на него бе решено Общественият съвет да се състои от 7 членове и 5 резервни членове. 

Членовете на обществения съвет са:

1. Румяна Желева

2. Мариела Суанска

3. Радостина Николова

4. д-р Александър Маджуров

5. доц.д-р Румяна Папанчева

6. Диляна Тинева

7. Петя Железчева

Резервни членове:

1. Дора Спасова

2. Аделина Стойчева

3. Калина Тодорова

4. Ваня Минчева

5. Величка Георгиева

За председател на Обществения съвет бе избрана г-жа Румяна Желева.

Предстои изработване на Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет и график за работата му през учебната 2016/2017 г. Следваща дата за заседание на Обществения съвет – 05.12.2016 г.

 

Протокол №1/24.11.2016

[top]