21 ное. 2016

Избор на Обществен съвет при НБУ „Михаил Лъкатник“

няма коментари

Уважаеми дами и господа,


Директорът на НБУ „Михаил Лъкатник“ гр. Бургас кани родителската общност на 24.11.2016 г. от 17.30 ч. в зала 23 за избор на Обществен съвет при НБУ „Михаил Лъкатник“, съгласно чл.265, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование.

 

Веселина Въжарова
Директор  

[top]