Родителска среща – I клас и ПГ за учебната 2019/2020 година

Родителска среща за децата от подготвителната група и за учениците от I „a“, „б“, „в“, „г“ и „д“ клас за учебната 2019/2020 година, ще се проведе на 4 септември от 18:00 часа в основната сграда на НБУ “Михаил Лъкатник” Подготвителна група – стая 18 I „a“ клас – стая 27 I „б“ клас – стая.. подробно →