Съобщение – e-stol.com

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка със започналата нова учебна 2018/2019 година фирма ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ“, която стопанисва стола на НБУ „Михаил Лъкатник“ гр.Бургас, даряват сумата от 3,50 лв. в www.е-stol.com на всички ученици от 1 до 4 клас и деца от подготвителни групи, за да може както хранещите се деца, така и децата, които не използват столовото.. подробно →