Проведено заседание на Обществен съвет на 05.12.2016г.

На 05.12.2016г. се проведе второто заседание на Обществен съвет в НБУ "Михаил Лъкатник" за приемане на Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към НБУ "Михаил Лъкатник".   Протокол №2/05.12.2016   Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към НБУ "Михаил Лъкатник" подробно →

Обществен съвет при НБУ „Михаил Лъкатник“

На 24.11.2016 г. се състоя учредително заседание за родители от класовите общности в НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас за избор на Обществен съвет на училището. За на него бе решено Общественият съвет да се състои от 7 членове и 5 резервни членове.  Членовете на обществения съвет са: 1. Румяна Желева 2. Мариела Суанска 3. Радостина.. подробно →

Избор на Обществен съвет при НБУ „Михаил Лъкатник“

Уважаеми дами и господа, Директорът на НБУ „Михаил Лъкатник“ гр. Бургас кани родителската общност на 24.11.2016 г. от 17.30 ч. в зала 23 за избор на Обществен съвет при НБУ „Михаил Лъкатник“, съгласно чл.265, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование.   Веселина Въжарова Директор   подробно →