Награждаване на изявени ученици за високи постижения за Деня на Бургас

Награждаване на изявени ученици за високи постижения през изминалата учебна година за Деня на Бургас – от 400 наградени за общината НБУ получи 52 индивидуални грамоти от кмета и 14 грамоти на мажоретен състав. подробно →